Avaleht

Projekteerimistööd on alanud

Projekti kirjeldus

Projekteerimise nõuded on antud E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee eelprojekti koostamiseks I klassi maantee lõigus Vana-Tartu maantee ristmikust (km 4,4) kuni perspektiivse Peetri ristmikuni (km 6,6), millega määratakse maantee ja ristmike ning kogujateede teemaa, ristmike ja ristete optimaalsed asukohad, tehniliselt ja majanduslikult tasuvad lahendused ning viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine.

Leping

Leping sõlmitud 30.06.2009 ja eelprojekti valmimise tähtaeg on 01.03.2010. Lepingu maksumus on 2,6 miljonit krooni.

Olemasolev olukord

E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kogupikkusega 288,5 km kulgeb kagusuunal Tallinnast Venemaa piirini, Luhamaale. Maantee kuulub üle-euroopalisse transpordivõrku TEN-T. See maantee on Eesti üks tihedaima liiklusega maanteid.

2007. a. keskmine liiklussagedus oli 20 722 sõidukit ööpäevas kilomeetritel 5,5 kuni 7,0. Aastatel 2005/2006 oli teepikkusele kaalutud keskmine liikluse kasv kilomeetritel 6,0-89,0 12,1%. Liiklussagedus on viimase viie aastaga tõusnud peaaegu kahekordseks (AKÖL 2003 – 11080 a/ööp) Vana-Tartu maantee ristmiku ja perspektiivse Tallinna väikese ringtee ristmiku vaheline maanteelõik paikneb kilomeetritel 4,41 kuni 5,5 Tallinna linnas ja kilomeetritel 5,5 kuni 6,6 Harju maakonnas Rae vallas.

Piirkonda jäävad endine Mõigu KEK’i piirkond Tallinna linnas ning Rae vallas endistel põllumaadel arendatavad äri-, tootmis- ja elualad. Tartu maantee algab Tallinna kesklinnast ning kuni linna piirini on tegemist linna põhimagistraaliga. Valdavalt on Tartu maantee linnas rekonstrueeritud 4-rajaliseks kuni lennujaamani, mis paikneb vahetult magistraali ääres. Ainus rekonstrueerimata 2-rajaline lõik on lennujaamast linna piirini ehk Mõigu ristmikuni.
Peale linna piiri algab I klassi maantee, mis on ehitatud 1980’ndatel aastatel. Esimene eritasandiline liiklussõlm paikneb Assakul (km 8,7).
 
Tellija:                     Maanteeamet
                                 Pärnu Mnt. 463a, Tallinn 10916
                                 kontaktisik: Roland Mäe
 
Projekteerija:          Teedeprojekt OÜ
                                 Tartu mnt 80h, Tallinn 10112
                                 telefon + 372 52 94 517
                                 faks + 372 6166741
                                 kontaktisik: Mikk Paloots, projektijuht

                                 Estkonsult OÜ                                 
                                 Laki 12, Tallinn 10621
                                 telefon +372 664 6730
                                 faks +372 664 6767
 
Projektijuhid:            Mikk Paloots ja Roland Mäe
 
Partnerid:                 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ


 

 
 
 
Missioon: Ühendame eesti rahva kaasaegse maanteevõrguga.