Avaleht

Mõigu ristmiku eelprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu
Möödunud nädalal valminud Mõigu ristmiku eelprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programm oli kaks nädalat avalikul väljapanekul ja arutelul. Maanteeameti peadirektor algatas 02.09.2009 käskkirjaga nr 252 põhimaantee nr 2/E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 4,4-6,6 Mõigu ristmiku eelprojektiga kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise.

Mõigu ristmiku eelprojekti koostamise eesmärgk on põhimaantee nr 2/E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Vana-Tartu maantee ristmiku (km 4,41) ja perspektiivse Tallinna väikse ringtee ristmiku (km 6,6) vahelises lõigus I klassi maantee nõuetele vastava eelprojekti koostamine, millega määratakse maantee ja ristmike ning kogujateede teemaa, ristmike ja ristete optimaalsed asukohad, tehniliselt ja majanduslikult tasuvad lahendused ning viia läbi keskkonnamõju hindamine.
Arendaja ja otsustaja on Maanteeamet (aadress: Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn; projektijuht Roland Mäe, tel 611 9375, e-post: roland.mae@mnt.ee, KMH kontaktisik Villu Lükk, tel. 611 9368, e-post: villu.lykk@mnt.ee).
 
 
 
Missioon: Ühendame eesti rahva kaasaegse maanteevõrguga.