Avaleht

Projekteerimistööd on alanud
Maanteeamet sõlmis lepingu Teedeprojekt OÜ-ga riigi põhimaantee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa lõigule Vana-Tartu maantee ristmikust kuni Peetri ristmikuni (km 4,4 – 6,6) eelprojekti koostamiseks, mille eesmärgiks on nimetatud piirkonna liikluskorralduse lahendamine. See tähendab, et projektis tuleb ette näha ohutud juurdepääsud kohalikele elanikele ja samal ajal peab säilima põhimaanteele omane sujuv transiitliiklus. Projekteeritava ala sisse jääb Tallinna linna piir ehk toimub üleminek linna liikluselt maantee liiklusele ja vastupidi. Projektiga lahendatakse rekonstrueerimata 2-rajaline teelõik lennujaamast linna piirini ehk Mõigu ristmikuni.

 
KMH programm
Valminud on Keskkonnamõju hindamise (KMH) programm (vt dokumendid).
 
Mõigu ristmiku eelprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu
Möödunud nädalal valminud Mõigu ristmiku eelprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programm oli kaks nädalat avalikul väljapanekul ja arutelul. Maanteeameti peadirektor algatas 02.09.2009 käskkirjaga nr 252 põhimaantee nr 2/E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 4,4-6,6 Mõigu ristmiku eelprojektiga kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise.
 
 
 
 
Missioon: Ühendame eesti rahva kaasaegse maanteevõrguga.